SPA - eKasa

Pokladničný a skladový systém SPA s napojením na eKasu. Rýchla odozva, vzdialená správa. Jednoduchá a spoľahlivá eKasa, sieťovo riešená, vhodná do každej predajne.

Teraz pokladničný systém k eKase zdarma ....

Viac ... »


SPA software

Univerzálny podnikový informačný systém. Vhodný pre výrobné a obchodné spoločnosti ako aj pre spoločnosti poskytujúce rôzne služby.

SPA - CRM

Umožní zvýšit efektivitu predaja a spokojnosť zákazníkov. Poskytuje okamžitý prehľad o stave Vašich projektov.

SPA - Výroba

Efektívne riadenie výroby. Spracovanie odberateľskej objednávky, technická príprava, plánovanie výroby, sledovanie rozpracovanosti, vyhodnotenie kvality.

SPA - Manager

Manažérsky informačný systém. Okamžitý prehľad o situácii v podniku v prehľadnej forme typu "dashboard", ktorý ocení každý manažér. Prehľadné analýzy v textovej alebo grafickej forme ....


Spoločnosť Apls s.r.o sa špecializuje na vývoj a dodávky podnikových informačných systémov a poskytovanie komplexných služieb vrátane poradenstva a školení v systémoch riadenia firiem s využitím ľudského potenciálu, ktorý má dlhoročné skúsenosti pri aplikácií ERP systémov.